2023 Bible Reading Plan

 Week 1- Jan 1-7

 • Malachi 1; Psalm 1
 • Malachi 2; Hebrews 1; Psalm 2
 • Malachi 3; Psalm 3
 • Malachi 4; Heb 2; Ps 4

     Week 2- Jan 8-14

 • Zechariah 1; Psalm 5
 • Zechariah 2; Heb 3; Ps 6
 • Zechariah 3; Psalm 7
 • Zechariah 4; Heb 4; Ps 8

     Week 3- Jan 15-21

 • Zechariah 5; Ps 9
 • Zechariah 6; Heb 5; Ps 10
 • Zechariah 7; Psalm 11
 • Zechariah 8; Heb 6; Ps 12
 • Zechariah 9; Psalm 13

  Week 4- Jan 22-28

 • Heb 7; Psalm 14
 • Zechariah 10; Psalm 15
 • Zechariah 11; Psalm 16
 • Zechariah 12; Heb 8; Ps 17
 • Zechariah 13; Ps 18

 Week 5- Jan 29-Feb 4

 • Zechariah 14; Heb 9; Psalm 19
 • Haggai 1; Psalm 20
 • Heb 10; Psalm 21
 • Haggai 2; Psalm 22
 • Zephaniah 1; Heb 11; Psalm 23

   Week 6- Feb 5-11

 • Zephaniah 2; Psalm 24
 • Zephaniah 3; Psalm 25
 • Habakkuk 1; Heb 12; Psalm 26
 • Habakkuk 2; Psalm 27
 • Habakkuk 3; Heb 13; Psalm 28

  Week 7- Feb 12-18

 • Nahum 1; Mark 1; Psalm 29
 • Nahum 2; Psalm 30
 • Nahum 3; Mark 2; Psalm 31
 • Micah 1; Psalm 32

 Week 8- Feb 19-25

 • Micah 2; Psalm 33
 • Micah 3; Mark 3; Psalm 34
 • Micah 4; Mark 4; Psalm 35
 • Micah 5; Psalm 36

Week 9- Feb 26-March 4

 • Micah 6; Mk 5; Psalm 37
 • Micah 7; Ps 38
 • Jonah 1; Mark 6; Psalm 39
 • Jonah 2; Psalm 40
 • Jonah 3; Psalm 41

 Week 10- March 5-11

 • Mark 7; Psalm 42
 • Jonah 4; Psalm 43
 • Obadiah; Mark 8; Ps 44
 • Amos 1; Psalm 45
 • Amos 2; Mark 9; Psalm 46

Week 11- March 12-18

 • Amos 3; Psalm 47
 • Amos 4; Psalm 48
 • Amos 5; Mark 10; Psalm 49
 • Amos 6; Mark 11; Psalm 50

Week 12- March 19-25

 • Amos 7; Ps 51
 • Amos 8; Mark 12; Psalm 52
 • Amos 9; Psalm 53
 • Joel 1; Mark 13; Psalm 54
 • Joel 2; Psalm 55

Week 13- March 26-April 1

 • Joel 3; Mark 14; Psalm 56
 • Hosea 1; Psalm 57
 • Hosea 2; Mark 15; Psalm 58
 • Hosea 3; Psalm 59

Week 14- April 2-8

 • Hosea 4; Mark 16; Psalm 60
 • Hosea 5; Psalm 61
 • Hosea 6; Matt 1; Psalm 62
 • Hosea 7; Psalm 63

Week 15- April 9-15

 • Hosea 8; Matt 2; Psalm 64
 • Hosea 9; Ps 65
 • Hosea 10; Mat 3; Psalm 66
 • Hosea 11; Psalm 67
 • Hosea 12; Matt 4; Psalm 68

Week 16- April 16-22

 • Hosea 13; Matt 5; Psalm 69
 • Hosea 14; Psalm 70
 • Dan 1; Psalm 71
 • Dan 2; Mat 6; Psalm 72

Week 17- April 23-29

 • Dan 3; Psalm 73
 • Dan 4; Matt 7; Psalm 74
 • Dan 5; Psalm 75
 • Matt 8; Psalm 76
 • Dan 6; Psalm 77

Week 18- April 30- May 6

 • Dan 7; Matt 9; Psalm 78
 • Dan 8; Psalm 79
 • Dan 9; Psalm 80
 • Dan 10; Matt 10; Psalm 81
 • Dan 11; Psalm 82 

Week 19- May 7-13

 • Dan 12; Matt 11; Psalm 83
 • Esther 1; Matt 12; Psalm 84
 • Esther 2; Psalm 85
 • Esther 3; Psalm 86

Week 20- May 14-20

 • Esther 4; Mat 13; Psalm 87
 • Esther 5; Psalm 88
 • Esther 6; Matt 14; Psalm 89
 • Esther 7; Matt 15; Psalm 90

Week 21- May 21-27

 • Esther 8; Psalm 91
 • Esther 9; Matt 16; Psalm 92
 • Esther 10; Psalm 93
 • Nehemiah 1; Psalm 94
 • Neh 2; Matt 17; Psalm 95 

Week 22- May 28-June 3

 • Neh 3; Psalm 96
 • Matt 18; Psalm 97
 • Neh 4; Psalm 98
 • Neh 5; Matt 19; Psalm 99
 • Neh 6; Psalm 100

 Week 23- June 4-10

 • Neh 7; Matt 20; Psalm 101
 • Neh 8; Psalm 102
 • Neh 9; Psalm 103
 • Matt 21; Psalm 104
 • Neh 10; Psalm 105

 Week 24- June 11-17

 • Neh 11; Matt 22; Psalm 106
 • Neh 12; Ps 107
 • Neh 13; Matt 23; Psalm 108
 • Ezra 1; Ps 109
 • Ezra 2; Matt 24; Psalm 110

 Week 25- June 18-24

 • Ezra 3; Psalm 111
 • Ezra 4; Matt 25; Psalm 112
 • Ezra 5; Psalm 113
 • Ezra 6; Matt 26; Psalm 114

 Week 26- June 25-July 1

 • Ezra 7; Psalm 115
 • Ezra 8; Matt 27; Psalm 116
 • Ezra 9; Psalm 117
 • Ezra 10; Matt 28; Psalm 118

 Week 27- July 2-8

 • Prov 1
 • Prov 2-3
 • Prov 4-5; Rom 1
 • Prov 6
 • Prov 7-8; Rom 2

 Week 28- July 9-15

 • Prov 9-10
 • Prov 11; Rom 3
 • Prov 12-13
 • Prov 14-15; Rom 4
 • Prov 16

 Week 29- July 16-22

 • Prov 17-18
 • Prov 19-20; Rom 5
 • Prov 21-22
 • Prov 23; Rom 6
 • Prov 24-25

 Week 30- July 23-29

 • Prov 26-27; Rom 7
 • Prov 28
 • Prov 29-30; Rom 8
 • Prov 31; Ecc 1
 • Ecc 2; Rom 9

Week 31- July 30-August 5

 • Ecc 3-4
 • Ecc 5-6
 • Ecc 7; Rom 10
 • Ecc 8-11; Rom 11

 Week 32- August 6-12

 • Ecc 12; Song of Songs 1
 • Song of Songs 2; Rom 12
 • Song of Songs 3-4
 • Song of Songs 5-7; Rom 13

 Week 33- August 13-19

 • Song of Songs 8; Isa 1
 • Isa 2-3; Rom 14
 • Isa 4
 • Isa 5-6; Rom 15
 • Isa 7-8

 Week 34- August 20-26

 • Isa 9-10; Rom 16
 • Isa 11
 • Isa 12-13; James 1
 • Isa 14-15
 • Isa 16; James 2

 Week 35- August 27-Sept 2

 • Isa 17-18
 • Isa 19-20
 • Isa 21; James 3
 • Isa 22-23
 • Isa 24-25; James 4 

Week 36- Sept 3-9

 • Isa 26
 • Isa 27-28; Jam 5
 • Isa 29-30
 • Isa 31-32; 1 Pet 1
 • Isa 33

Week 37- Sept 10-16

 • Isa 34-35
 • Isa 36-37; 1 Pet 2
 • Isa 38
 • Isa 39-42; 1 Pet 3

 Week 38- Sept 17-23

 • Isa 43; 1 Pet 4
 • Isa 44-45
 • Isa 46-47; 1 Pet 5
 • Isa 48
 • Isa 49-50; 2 Pet 1

Week 39- Sept 24-30

 • Isa 51-52
 • Isa 53-54
 • Isa 55; 2 Pet 2
 • Isa 56-57
 • Isa 58-59; 2 Pet 3

 Week 40- Oct 1-7

 • Isa 60
 • Isa 61-62; 1 John 1
 • Isa 63-64
 • Isa 65; 1 John 2
 • Isa 66; Jere 1

 Week 41- Oct 8-14

 • Jere 2-3
 • Jere 4-5; 1 Jn 3
 • Jere 6
 • Jere 7-8; 1 Jn 4
 • Jere 9-10

 Week 42- Oct 15-21

 • Jere 11; 1 Jn 5
 • Jere 12-13
 • Jere 14-15; 2 John
 • Jere 16-18; 3 John

 Week 43- Oct 22-28

 • Jere 19-20
 • Jere 21
 • Jere 22-23; Jude
 • Jere 24-25
 • Jere 26-27; Rev 1

 Week 44- Oct 29-Nov 4

 • Jere 28
 • Jere 29-30; Rev 2
 • Jere 31-32
 • Jere 33; Rev 3
 • Jere 34-35

 Week 45- Nov 5-11

 • Jere 36-37
 • Jere 38; Rev 4
 • Jere 39-40
 • Jere 41-42; Rev 5
 • Jere 43

Week 46- Nov 12-18

 • Jere 44-45; Rev 6
 • Jere 46-47
 • Jere 48-49; Rev 7
 • Jere 50-52; Rev 8

 Week 47- Nov 19-25

 • Lam 1-2
 • Lam 3
 • Lam 4-5; Rev 9
 • Ezek 1-2
 • Ezek 3; Rev 10

 Week 48- Nov 26-Dec 2

 • Ezek 4-5
 • Ezek 6-7; Rev 11
 • Ezek 8-9
 • Ezek 10; Rev 12
 • Ezek 11-12

 Week 49- Dec 3-Dec 9

 • Ezek 13-14
 • Ezek 15; Rev 13
 • Ezek 16-17
 • Ezek 18-19; Rev 14
 • Ezek 20

 Week 50- Dec 10-16

 • Ezek 21-22; Rev 15
 • Ezek 23-24
 • Ezek 25; Rev 16
 • Ezek 26-27
 • Ezek 28-29; Rev 17

 Week 51- Dec 17-23

 • Ezek 30-31
 • Ezek 32
 • Ezek 33-34; Rev 18
 • Ezek 35-36
 • Ezek 37; Rev 19
 • Ezek 38-39

 Week 52- Dec 24-31

 • Ezek 40-41; Rev 20
 • Ezek 42
 • Ezek 43-44; Rev 21
 • Ezek 45-46
 • Ezek 47
 • Ezek 48; Rev 22